POCZĄTEK KOŃCA


______________________________________________________________________________________________
Upoważnienie do pełnienia funkcji męża zaufania w wyborach do Sejmu, 26 V 1989 r., APW, Archiwum Zakładowe Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".


WYNIKI WYBORÓW W 1989 R.

I tura wyborów (4 czerwca 1989 r.)

Liczba zarejestrowanych wyborców — 27 362 313

Frekwencja wyborcza — 62%

II tura wyborów (18 czerwca 1989 r.)

Liczba zarejestrowanych wyborców — 27 026 146

Frekwencja wyborcza — 25,3%

Podział mandatów w Sejmie wg partii i ugrupowań politycznych

OKP — 161

PZPR — 173

ZSL — 76

SD — 27

PAX — 10

UCHS — 8

PZKS — 5

Podział mandatów w Senacie wg partii i ugrupowań politycznych

OKP — 99

Niezależni — 1

     ___________________________________________________
     A niektórym marzy się 100%... - ulotka wyborcza, 1989, APW,
       Archiwum Zakładowe Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".

 

<--- POWRÓT

DALEJ --->