POCZĄTEK KOŃCA


_____________________________________________________________________________________________
W samo południe - plakat wyborczy autorstwa T. Sarneckiego, 1989 r., AAN, Spuścizna Stanisława Grocholskiego, sygn. 1107.

<--- POWRÓT

DALEJ --->